Nieuwe Successiewet kent abusievelijk twee tarieven

In de nieuwe Successiewet, die per 1 januari 2010 in werking is getreden, zijn de tarieven en tariefgroepen sterk vereenvoudigd ten opzichte van de oude wetgeving. Voor partners en kinderen gelden op basis van de nieuwe wetgeving nog maar twee schijven voor een belaste erfrechtelijke verkrijging met twee bijbehorende tarieven. In de oude wetgeving waren dat nog 7 schijven met 7 bijbehorende tarieven.
De bijstellingsregeling 2010, op grond waarvan de wettelijke bedragen jaarlijks worden geïndexeerd, spreekt echter nog van 7 schijven met 7 tarieven. Die gelden dus niet meer in 2010.  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015