Nieuwe tool inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat er een nieuwe tool is die professionals belast met re-integratie en begeleiding van zieke werknemers kunnen gebruiken om zieke werknemer hierin meer inzicht te geven.

Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben werknemers die te maken krijgen met langdurige ziekte geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Er is een tool ontwikkeld die professionals die deze werknemers begeleiden kunnen gebruiken om te helpen dat inzicht wel te geven. De tool is onderdeel van de verzuim-ontzorgverzekering. 

Informatie

  • Inkomen
  • Zaterdag 21 november 2020