Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuws Prinsjesdag Zorg

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2021 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor adviseurs Zorgverzekeringen meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. Ook kijken we naar wijzigingen in het basispakket die al eerder dit jaar bekend waren. De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid.

Premie

Zorgverzekeraars maken hun premies voor 2021 uiterlijk 12 november 2020 bekend. De overheid schat in dat de zorgpremie volgend jaar met ongeveer € 5 per maand zal stijgen. Een grote premiestijging vanwege kosten voor corona, wordt niet verwacht. Tegenover de hoge kosten voor coronazorg staat dat veel reguliere zorg is uitgesteld.

Naast de premie gaat ook de inkomensafhankelijke bijdrage omhoog. Het lage tarief, voor gepensioneerden en zelfstandigen, gaat van 5,45% (2020) naar 5,75% (2021). Het hoge tarief, voor werknemers, gaat van 6,70%  (2020) naar 7,00% (2021).

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag zal iets stijgen in 2021 ten opzichte van 2020 om de gevolgen van de premiestijging voor mensen met een lager inkomen te compenseren. De definitieve zorgtoeslag is pas te berekenen nadat alle zorgverzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt € 385, net als in 2020. 

Dekking

Dagbehandeling in groepsverband

Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Op dit moment is daar een subsidieregeling voor. 

Fysio- en oefentherapie bij COPD

Een deel van de patiënten met COPD in klasse B van de GOLD-classificatie krijgt in 2021 maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren. Hiermee wordt de vergoeding voor een deel van de patiënten in klasse B gelijkgesteld met die voor klasse C en D. 

Paramedische coronaherstelzorg

Vanaf 18 juli is voor een jaar paramedische coronaherstelzorg toegevoegd aan het basispakket. De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Eigen risico na donatie

Vanaf 1 januari 2021 is alle medische zorg als gevolg van een orgaandonatie bij leven vrijgesteld van het eigen risico. In 2020 was er een vrijstelling voor nacontroles tot 13 weken. De meeste orgaandonoren hadden geen zorg meer nodig na die periode, maar sommige wel. In 2021 vervalt de tijdslimiet, om alle financiële obstakels voor orgaandonatie proberen weg te nemen. 

Medicijnen

Vanaf 16 april 2020 vergoedt de basisverzekering het medicijn olaparib (merk Lynparza) tegen eierstokkanker. Vanaf 1 mei 2020 is ook het medicijn axicabtagene ciloleucel (merk Yescarta) tegen lymfeklierkanker opgenomen in het basispakket. 

Verdragen

Vanwege Brexit is het op dit moment onzeker of Nederlandse verzekerden vanaf 1 januari 2021 nog verdragszorg kunnen krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat een EHIC vanaf 1 januari 2021 in het VK niet meer wordt geaccepteerd.

Het bilaterale zorgverdrag tussen Nederland en Marokko komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dat betekent onder andere dat er in 2021 geen verdragsformulieren meer worden verstrekt voor de dekking van spoedeisende zorg in Marokko ten laste van Nederland.

Voor mensen met een basisverzekering blijft gelden dat spoedeisende zorg in het VK en Marokko wordt vergoed tot hetzelfde bedrag als in Nederland. Voor extra dekking van medische kosten in het buitenland kan de verzekerde een aanvullende ziektekostenverzekering of een reisverzekering afsluiten.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Donderdag 17 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships