Nieuws van het hypotheekfront

Naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de hypotheekmarkt hebben de ministers De Jager (Financiën) en Verhaegen (Economische Zaken) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geven ze aan dat aanbieders van hypotheken verplicht worden om drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode de klant te hierover informeren. Bovendien moeten zij de klant op tijd een nieuw aanbod doen. Een periode van drie maanden wordt voldoende geacht om de klant in staat te stellen zich goed te oriënteren op alternatieven. Daarnaast kan bij het oversluiten van een hypotheek een afsluitprovisie belemmering vormen voor de klant. Daarom wordt bekeken in hoeverre afsluitprovisies, die geen advies- en distributiekosten zijn, kunnen worden weggenomen
In het najaar zal minister De Jager de Tweede Kamer nader informeren over de voorgenomen maatregelen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015