Nieuwsbrief loonheffingen 2014 gepubliceerd

In december 2013 is de nieuwsbrief Loonheffingen 2014 van de Belastingdienst op internet gepubliceerd. In die nieuwsbrief is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

De nieuwsbrief bevat onder meer informatie over het ophogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het ophogen van de AOW-leeftijd en het vervallen van de stamrechtvrijstelling.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015