No-riskpolis per 2018 naar 56 jaar; compensatie oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het betreft mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW uitkering hebben ontvangen. Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar (Verzamelwet SZW 2018). In de memorie van toelichting van de Verzamelwet SZW 2018 is het volgende opgenomen: ‘De huidige compensatieregeling ziet op werknemers die zijn geboren voor 8 juli 1954 en nu 63 jaar of ouder zijn. Het voorstel is de compensatieregeling te verlengen zodat deze ook komt te gelden voor personen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn. De compensatieregeling wordt, in lijn met de mobiliteitbonus, tijdelijk, in 2018 en 2019, verlaagd naar 56 jaar. De tijdelijke verlaging van de leeftijd betekent dat personen die in 2018 en 2019 onder de compensatieregeling vallen, er daarna niet meer onder vallen. Vanaf 1 januari 2020 komen immers weer alleen personen die voor 8 juli 1954 geboren zijn in aanmerking voor de compensatieregeling.’ Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere werknemers, maar als ze ziek zijn, zijn ze dit gemiddeld langer. Sommige werkgevers maken zich zorgen over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ZW.

Informatie

  • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Maandag 27 november 2017