Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?

Werkgevers vinden 104 weken loon doorbetalen bij ziekte lang. Een groter schrikbeeld is de mogelijke start van nóg een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dit is mogelijk als de zieke werknemer langer dan 4 weken zijn eigen of nieuw bedongen werk heeft verricht en wéér ziek wordt. Een schoonmaker raakt arbeidsongeschikt in december 2014. Hij is gaan re-integreren maar heeft tot najaar 2016 niet meer zijn volledige, bedongen werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hij was volgens de bedrijfsarts niet meer in staat om ook ’s nachts te werken, terwijl dat wel onderdeel is van zijn werk. Maar vlak voor het einde van de 104 weken periode, vanaf september 2016, is de schoonmaker weer nachtdiensten gaan werken. Hij heeft dat volgehouden tot januari 2017 en is toen opnieuw ziek uitgevallen, met dezelfde klachten. Het schoonmaakbedrijf stopte de loondoorbetaling. De rechter beoordeelt op verzoek van de werknemer de vraag of de periode in het najaar van 2016 moet worden gezien als tijd waarin hij volledig zijn oorspronkelijke bedongen werkzaamheden heeft verricht. Dit is het geval aldus de rechter; nu de schoonmaker ook weer ’s nachts had gewerkt, langer dan 4 weken achter elkaar, had hij zijn volledige eigen werk hervat voordat hij in januari 2017 weer uitviel wegens ziekte. Daarom start er volgens de rechter in januari 2017 een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling tijdens ziekte (Rechtbank Utrecht 17 mei 2017).

Informatie

  • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 31 augustus 2017