NOPD uit zorgen over slagingskans Wft-Pensioenverzekeringen

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) maakt zich ernstig zorgen over de examenresultaten voor Wft Pensioen. NOPD-voorzitter Theo Gommer zegt tot nu toe alleen pensioendeskundigen te hebben gesproken, die niet zijn geslaagd. De NOPD denkt dat een overgrote meerderheid is gezakt voor het nieuwe Wft-examen Pensioen. Volgens de beroepsorganisatie hebben inmiddels enkele honderden pensioendeskundigen examen gedaan. Voorzitter Theo Gommer gaat het probleem bespreken met de CDFD. “Laat voorop staan dat de NOPD meer en strengere eisen aan vakbekwaamheid toejuicht. Daar staan wij nota bene zelf heel nadrukkelijk voor. Dat is alleen maar goed voor de professionalisering van het vak”, aldus Gommer.Gommer uit zijn twijfels over de digitale examinering: “De menselijke factor kun je zo niet toetsen. Maar goed, deze keuze is door de minister nu eenmaal gemaakt.” Hij betreurt het dat de NOPD niet bij het samenstellen van de examens is betrokken. “Wij zien vragen die zelfs wij niet snappen. Dat kan toch niet? Je kunt veel van ons zeggen, maar deskundig op pensioengebied zijn we.”


De beroepsorganisatie hield afgelopen dinsdag haar ledenvergadering en vierde haar 10-jarig bestaan. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat nog niemand van de ongeveer vijftig aanwezige leden examen had gedaan voor het PEplus-examen Pensioen. Voorzitter Theo Gommer raadde de leden een gedegen voorbereiding aan, inclusief examentraining en biedt haar leden vanaf het najaar examentrainingen voor Wft-PEplus aan.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015