Nota n.a.v. het verslag inzake EK 33.405

In de nota naar aanleiding van het verslag van 14 november 2012 inzake het wetsvoorstel ‘Wet her-ziening fiscale behandeling eigen woning’ (EK 33.405, nr. E, blz. 3, 6 en 8) zijn antwoorden gege-ven op een drietal door kamerleden gestelde vra-gen op het terrein van het overgangsrecht inzake het KEW-regime. De antwoorden kunnen van be-lang zijn voor de praktijk.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015