Nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

In de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord' (TK 33.847, nr. 7) zijn antwoorden gegeven op de door de kamerfracties gestelde vragen over het wetsvoorstel.

De nota gaat vergezeld van een bijlage. In de bijlage zijn de onderliggende berekeningen en de daarvoor gehanteerde berekeningsgrondslagen opgenomen voor de in de nota opgenomen tabel met het op te bouwen ouderdomspensioen dat o.b.v. het middelloonstelsel kan worden opgebouwd na het invoeren van het wetsvoorstel.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015