Nota n.a.v. nader verslag inzake wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Op 3 maart 2014 is de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (TK 33.847, nr. 11) gepubliceerd.

In deze nota zijn antwoorden gegeven op de in het nader verslag (TK 33.847) opgenomen vragen van diverse Kamerfracties over het wetsvoorstel.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015