Nota n.a.v. Verslag Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Minister Koolmees van SZW heeft op 8 oktober jl. in de Nota naar aanleiding van het Verslag geantwoord op meer dan 300 vragen die door de Tweede Kamer op hem waren afgevuurd in het kader van het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

In de Nota wordt uitgebreid ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Keuzerecht Bedrag ineens
 • Tijdelijke versoepeling RVU-heffing
 • Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof

Met betrekking tot het Keuzerecht Bedrag ineens wordt nader aandacht besteed aan:

 • AOW-overbrugging
 • Fiscale voorwaarden
 • Deeltijdpensioen
 • Toeslagen
 • Hoog-laag-constructie
 • Prepensioen
 • Vaststellen afkoopwaarde

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
 • Maandag 12 oktober 2020