Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel ´Uitkering ineens, RVU en verlofsparen´

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van de nota n.a.v. het verslag inzake het wetsvoorstel ´Uitkering ineens, RVU en verlofsparen´.

Op 6 januari 2021 heeft Minister Koolmees van SZW, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel ´Uitkering ineens, RVU en verlofsparen´ (EK 35.555, nr. G) aan de Eerste Kamer aangeboden.

In de nota gaat de regering in op de vragen van de leden van de verschillende fracties die naar aanleiding van de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel (EK 35.555, nr. C) zijn gesteld.

Met het oog op de leesbaarheid zijn de antwoorden op vragen die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben, zoveel mogelijk bijeengebracht. Hierdoor wordt afgeweken van de volgorde van het verslag inzake het wetsvoorstel (EK 35.555, nr. F)

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Ik ga met pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer, Pensioen Varia
  • Zaterdag 9 januari 2021