Nota van wijziging wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord'

Op 13 februari 2014 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel 'Novelle Pensioenakkoord' (TK 33.847, nr. 8) opgesteld.

Deze nota van wijziging herstelt twee technische onvolkomenheden in het voorstel van wet.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015