Notarissen niet verzekerd voor werknemersverzekeringen

Op basis van een aansluitovereenkomst met de NV verrichten een aantal notarissen via hun BV werkzaamheden voor de NV. De NV heeft 8 A notarissen en 2 B notarissen.  In vergelijking met de A notarissen hebben de B notarissen een lager winstaandeel, zijn zij werkzaam in een ander marktsegment en mogen zij in de algemene vergadering van aandeelhouder over bepaalde zaken niet meebeslissen. In een eerste hoger beroepzaak is geoordeeld dat gezien het verschil in positie de B notarissen verplicht verzekerd zijn. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Haag. Dit Hoof oordeelde dat er geen sprake was van een dienstbetrekking ondanks het feit dat de B notarissen over een  aantal zaken geen stemrecht hadden, maar hun stem wel werd gehoord en zij materieel evenveel stem hadden als de A notarissen. De notaris moet onafhankelijk zijn en dit verhoudt zich niet met gezagsverhouding in dienstbetrekking. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van Hof Den Haag.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015