Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering inzake een publicatie door de Rijksoverheid.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 29 mei 2020 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020. De notitie is als bijlage bij de brief opgenomen.

Over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid hebben zijn ambtsvoorgangers in 1987, 1996, 1998 en 2011 notities uitgebracht. Sinds het verschijnen van de laatste notitie heeft de wereld ingrijpende veranderingen doorgemaakt op politiek en economisch gebied. Sinds de financiële crisis werken landen meer dan voorheen effectief samenwerken tegen belastingontwijking.

Het blijft volgens de staatssecretaris voor Nederland belangrijk om het uitgebreide bilaterale verdragennetwerk goed te onderhouden en verder uit te breiden. Het doel van een bilateraal belastingverdrag is het bevorderen van economische relaties tussen landen door het wegnemen van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontwijking en -ontduiking.

De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 gaat in op de Nederlandse onderhandelingsinzet bij bilaterale belastingverdragen. Hierbij fungeert het OESO-modelverdrag als basis. In deze nieuwe notitie zijn de voornaamste beleidsmatige uitgangspunten weergegeven die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Verder wordt ingegaan op de punten waar het beoogde Nederlandse verdragsbeleid afwijkt van het OESO-modelverdrag.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Internationaal, Fiscaal: Overig
  • Zaterdag 13 juni 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships