Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

NOW

Overheidsmaatregelen om de effecten van het corona virus te verzachten.

Bijna direct na de uitbraak van het corona virus, heeft de overheid ingegrepen. De  verzoeken om werktijdverkorting dreigden massaal te worden. Met grote spoed is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), ingevoerd om massa ontslagen te voorkomen. Er is gekozen voor 80% voorschot van 90% vergoeding van de (bruto) loonsom. 90%  geldt alleen indien de omzet volledig is weggevallen. Bij halvering van de omzet bedraagt deze nog maar 45%. En bij een omzetverlies van minder dan 20% nihil.

Dat snelheid soms ten koste gaat van kwaliteit, bleek al snel in de praktijk. Vrijwel elke dag kwamen er geluiden uit de samenleving van getroffen partijen die niet geholpen waren met deze noodregeling of voor wie sommige bepalingen ongunstig uitpakten. Omdat je te maken hebt met een seizoenpatroon in je omzet bijvoorbeeld. Of omdat je de 13e maand of winstdeling net in het verkeerde jaar (lees: maand) had geboekt.

Er is een straf op ontslag door middel van een boete van 150% van de subsidie. De opslag voor werkgeverslasten is 30%. Inmiddels is de sanctie op ontslag versoepeld.

De opvolger NOW 2.0. heeft de schoonheidsfoutjes uit de NOW gehaald. De opslag voor werkgeverslasten is verhoogd. De boete is niet geheel vervallen.. Deze bedraagt 5% indien bij ontslag van 20 of meer werknemers geen overeenstemming met de vakbond of medewerkersvertegenwoordiging kan worden bereikt.

Voor de 1e tranche is 10 miljard uitgetrokken om uiteindelijk circa 140.000 bedrijven en ongeveer 2,6 miljoen werknemers te helpen. Voor de 2e tranche is 13 miljard gebudgetteerd, iets meer vanwege de lagere boete en de hogere opslag.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Sociale zekerheid
  • Zaterdag 25 juli 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships