Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

NOW voor werkmaatschappijen

Omdat de NOW razend snel is gemaakt, moet de regeling ook continu worden bijgesteld.

Voorheen konden werkmaatschappijen binnen een concern geen aanspraak maken op de NOW regeling als het concern geen omzetverlies van 20% of meer had. Nu is een wijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt voor werkmaatschappijen om toch aanspraak te maken op de NOW regeling. Als de werkmaatschappij (dus niet het concern) een omzetdaling van 20% of meer  heeft, kan de werkmaatschappij aanspraak maken op de NOW regeling. Hier is wel een accountantsverklaring voor nodig. Als binnen één concern meerdere werkmaatschappijen aanspraak maken op de NOW regeling moeten zij allemaal verplicht de omzetdaling over dezelfde periode berekenen. De aanpassing is alleen gedaan voor organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid binnen het concern. Voor bedrijfsonderdelen geldt de regeling niet. Er gelden specifieke voorwaarden.

Een personeels BV komt door de aard van de organisatie niet in aanmerking voor de NOW. Het loonheffingnummer van de werkmaatschappij moet gekoppeld zijn aan de omzet bij die specifieke werkmaatschappij. Als de werkmaatschappij alleen personeel in dienst heeft, maar geen omzet heeft, kan er ook geen omzetverlies worden aangetoond. In dat geval moet de omzet binnen het concern worden bekeken en kan mogelijk voor het gehele concern een beroep op de NOW worden gedaan.

Alleen als de werkmaatschappij (met 20 of meer werknemers) afspraken heeft gemaakt over werkbehoud, kan een beroep worden gedaan op de NOW. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt met de vakbond, maar mag ook met een andere vereniging die de belangen van de werknemers behartigd. De accountant die het omzetverlies aantoont, moet ook controleren of er inderdaad een afspraak bestaat over werkbehoud binnen de betreffende werkmaatschappij.

Alleen als de werkmaatschappij schriftelijk verklaart in 2020 geen dividend of bonussen uit te keren, kan aanspraak worden gemaakt op de NOW regeling.  Ook mag de werkmaatschappij in 2020 geen eigen aandelen inkopen. Pas na de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening is vastgesteld, mogen er mogelijk weer aandelen worden ingekocht. Doet de werkmaatschappij dit toch, wordt de uitkering van de NOW regeling met terugwerkende kracht op 0 vastgesteld. Er moet dan worden terugbetaald. Er is wel één uitzondering. Dga’s die in het verleden excessief hebben geleend van de eigen BV worden soms door de Belastingdienst verplicht om dividend uit te keren. In dat geval is een dividenduitkering wel toegestaan.

De vereniging voor accountants (NBA) werkt samen met het ministerie aan standaarden voor de controle op de bovenstaande regels.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Sociale zekerheid
  • Zaterdag 25 juli 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships