Ombudsman Pensioenen in 2015 bij SER

Per 1 januari 2015 is het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen op verzoek van De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ondergebracht bij de Sociaal Economische Raad (SER). Voorheen was dit ondergebracht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid). De werkwijze van de Ombudsman Pensioenen verandert door de overgang inhoudelijk niet.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015