Omzetting eindloon in beschikbare premie kan niet leiden tot extra dotatie

Als een eindloonaanspraak is ondergebracht bij een apart (pensioen)lichaam dan zijn de dotaties door de werkmaatschappij over het verleden volledig gefinancierd.

Als vervolgens deze eindloonaanspraak wordt omgezet in een beschikbare premieregeling dan kan  er fiscaal geen sprake zijn van een aftrekbare extra dotatie.

Er is dan sprake van een niet aftrekbare onzakelijke betaling die gedaan is uit aandeelhoudersbelangen. Dat is de mening van het Hof Leeuwarden (Arnhem (LJN: BZ8583) van 25 april 2013.

Door de extra onverplichte dotatie steeg de dekkingsgraad van het pensioenlichaam. Hierdoor is de DGA in zijn hoedanigheid als aandeelhouder bevoordeeld.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015