Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ondernemingsraad en voorgestelde pensioenverandering

Het instemmingsrecht (WOR artikel 27) geldt als de werkgever het voorstel doet om de pensioenregeling te veranderen. Er komt vaak nogal wat bij kijken om een gedegen besluit te nemen.

Wij zetten enkele punten op een rijtje.

Gevolgen pensioenverandering

De kern is dat de gevolgen van de voorgestelde pensioenverandering (het uitgestelde inkomen van de werknemers) goed in kaart wordt gebracht. Om een goed besluit te kunnen nemen wordt een goede vergelijking gemaakt van de verschillen van de volgende vraag: wat wordt het pensioen als de huidige pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet en hoe hoog worden de pensioenen bij de voorgestelde pensioenregeling.

Het verschil komt voor compensatie in aanmerking.

 

  • Inventariseer huidige pensioenregeling en voorgestelde pensioenregeling
  • Laat op basis van prudente uitgangspunten de berekeningen maken (zoals: met hoeveel procent stijgen de salarissen, hoeveel inflatie reken je in, met hoeveel rendement wordt rekening gehouden ingeval het pensioen afhankelijk is van beleggingsresultaten, etc; DNB geeft hiervoor onafhankelijke parameters)
  • Hoe staat de achterban tegenover de voorgestelde wijziging? Hou er rekening mee dat de OR tijdens het proces over (veel) meer kennis gaat beschikken dan de collega’s
  • Wordt het pensioen minder zeker? Wat staat hier voor de werknemers tegenover?
  • Worden de opgebouwde pensioenen geïndexeerd? Zo ja, blijf je de inflatie voor en zo nee, hoe wordt de achteruitgang gecompenseerd?
  • Hoe zit het met de werknemersbijdrage? (gaat deze omhoog dan vinden werknemers en rechters (bv ECLI:NL:GHSHE:2020:83) dit vaak niet acceptabel
  • Er volgt vaak een discussie over hoeveel van de achteruitgang gecompenseerd gaat worden. Ons uitgangspunt is dat iedere werknemer de gehele achteruitgang gecompenseerd krijgt. Het verschil berekend en betaald tot aan de overeengekomen pensioendatum. Uiteraard mits de continuïteit van de onderneming in gevaar komt (dit is ook het uitgangspunt in de jurisprudentie). Veel werkgevers geven als argument dat de winst op niveau moet blijven. Maar het kan toch niet zo zijn dat de werknemers hiervoor moeten inleveren. Is dit redelijk?

De OR heeft recht (WOR artikel 16) op het inschakelen van deskundigen. Maak hiervan gebruik. De (pensioenadviseur van de) werkgever heeft immers een enorme kennisvoorsprong.

Communicatie

De voorgestelde pensioenverandering kan eigenlijk alleen met instemming van de OR worden doorgevoerd. Als de werkgever tegen de wil van de OR toch de pensioenregeling wijzigt kan nietigheid (termijn is een maand) worden ingeroepen en zal de werkgever de rechter om vervangende instemming moeten vragen. De werkgever moet aantonen dat er sprake is van onredelijkheid van de OR. Bij de achteruitgang van het inkomen van de werknemer (pensioen) zal dit lastig zijn.

De ondernemingsraad bindt de werknemers niet. Rechters houden vaak wel rekening met de omstandigheden en als een OR heeft ingestemd kan dit de positie van de werknemers die bezwaar maken tegen de voorgestelde pensioenverandering verzwakken.

 

Zorg ervoor dat er een duidelijk en eerlijk verhaal gepresenteerd wordt aan de werknemers (vooraf akkoord geven op presentaties en communicatie met de medewerkers) en laat iedere werknemer tekenen voor de verandering.

Zorg ook voor een duidelijk verhaal hoe het pensioen zich zou ontwikkelen bij ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling en de uitkomsten van de voorgestelde pensioenregeling. Deze berekening zal moeten worden uitgelegd en narekenbaar zijn voor de werknemer. Vaak is de berekening die een pensioenadviseur levert een opsomming van getallen en niet na te rekenen. Wij zijn geen voorstander van dit soort black boxen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Ondernemingsraad
  • Maandag 9 maart 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships