Financieren

Marco Rijsdijk op 13 oktober
Een aantal klanten claimen dat ze van een kredietverstrekker te hoge leningen hebben gekregen. Best opmerkelijk [...]
lees meer
Financieren
Marco Rijsdijk op 12 oktober
Een advocaat vindt dat hij in 2004 een te hoge hypothecaire geldlening heeft gekregen. Diens stelling is dat de [...]
lees meer
Financieren | Hypothecair Krediet |
Marco Rijsdijk op 4 juni
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend die contractuele afspraken verbiedt die vervreemding of verpanding van [...]
lees meer
Financieren | Basis |
Erik van Toledo op 3 juli
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer in zijn brief van 28 juni 2019 (kenmerk [...]
lees meer
Algemeen | Civieljuridische Aspecten | Beleggen | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Recht: Overig | Diversen | Pensioen Algemeen | (Door)beleggen |
Erik van Toledo op 6 april
Op 30 april 2018 diende een consument een klacht in tegen een bank omdat zij volgens de klager de op haar [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Overlijden | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Kapitaalverzekeringen | De directeur-grootaandeelhouder | De zelfstandig ondernemer | De gewone werknemer | Financieel Management | Fiscaal: Wet IB | Diversen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 3 april
In 2015 heeft een consument een klacht ingediend tegen een tussenpersoon over hersteladvisering naar [...]
lees meer
Algemeen | Civieljuridische Aspecten | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Recht: Overig | Diversen | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 19 december
Op 13 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën, mede namens de staatssecretaris van [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Financieren | Estate Planning | Uit dienst/Ontslag | Diversen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Varia | Pensioen LB |
Linda Evers op 11 december
Belangrijk onderdeel bij de praktische uitwerking van het uitfaseren is dat de (gewezen) partner medewerking [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Jos Brauwers op 9 oktober
Belanghebbende en zijn echtgenote verhuizen per 1 augustus 2009 naar een nieuwe woning. Vanaf dat moment staat [...]
lees meer
Financieren
Erik van Toledo op 19 april
Na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie hebben een klant en zijn partner in 2002 een hypothecaire [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Geschillencommissie KiFiD | Fiscaal: Wet IB | Recht: Overig | Diversen | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 9 februari
Belanghebbende is door een medische fout bij zijn geboorte lichamelijk gehandicapt geraakt. [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Financieren | Diversen | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 22 december
Naar aanleiding van het Eindejaarsbericht van Financiën van 21 december 2016 inzake de fiscale cijfers voor 2017 is [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Beleggen | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Lijfrente | Kapitaalverzekeringen | De zelfstandig ondernemer | Financieel Management | Diversen | Pensioen Algemeen |