Indiensttreding

Erik van Toledo op 6 maart
Op 20 februari 2020 heeft de Belastingdienst op haar website de verbeterde versie van de Nieuwsbrief loonheffingen [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Indiensttreding | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Overig | Diversen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB |
Erik van Toledo op 1 juni
Op 6 november 2018 is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Kamerstukken II, 35 074, nr. 2) ingediend [...]
lees meer
Algemeen | Civieljuridische Aspecten | Estate Planning | Indiensttreding | Ik ga meer/minder verdienen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Zorg | Pensioen | Recht: Overig | Diversen | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 27 februari
Op de vraag: “Hoeveel cao’s zijn er die niets regelen voor het pensioen van werknemers? Om welke [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Indiensttreding | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 20 februari
Op 15 februari 2019 is het ontwerpbesluit gepubliceerd en opengesteld voor internetconsultatie, die sluit op [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Indiensttreding | Pensioen Civiel | Gelijke behandeling |
Erik van Toledo op 9 januari
Als u als inhoudingsplichtige, bijvoorbeeld als uitvoerder van lijfrenten, in 2019 aangifte voor de [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Indiensttreding | Ik ga meer/minder verdienen | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Diversen | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 2 januari
Op 21 december 2018 heeft de Belastingdienst op haar website de meest recente nieuwsbrief loonheffingen [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Indiensttreding | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Diversen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | PEB |
Gerard van der Toolen op 31 januari
Het is niet zondermeer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis [...]
lees meer
Indiensttreding | Overlijden | Flexiblisering werk & pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging | Pensioen LB |
Hans Swagten op 3 mei
Bij de totstandkoming van de Pensioenwet in 2007 kregen pensioenuitvoerders het eenzijdige recht om ‘kleine’ [...]
lees meer
Indiensttreding | Uit dienst/Ontslag | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 3 mei
De Pensioenvergelijker is een door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld instrument [...]
lees meer
Indiensttreding | Ik ga meer/minder verdienen | Ik ga met verlof | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Overlijden | Uit dienst/Ontslag | 5 jaar voor je pensioendatum | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Pensioen Algemeen |
Theo Gommer op 2 mei
"Snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen pensioenregelingen: daarvoor is de Pensioenvergelijker [...]
lees meer
Indiensttreding | Ik ga meer/minder verdienen | Ik ga met verlof | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Overlijden | Uit dienst/Ontslag | 5 jaar voor je pensioendatum | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Pensioen Algemeen |