Ziekte & Arbeidsongeschiktheid

Marco Rijsdijk op 17 maart
Om de Wajong beter te laten werken en begrijpelijker te maken is de Wajong gewijzigd. Het Ministerie van Sociale [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Inkomen |
Marco Rijsdijk op 17 maart
De Stichting van de Arbeid heeft tien aanbevelingen gedaan met als doel de arbeidsparticipatie van (gedeeltelijk) [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Inkomen |
Erik van Toledo op 17 september
Op 16 september 2020 is het wijzigingsbesluit lijfrenten van 8 september 2020, nr. 2020-16039, gepubliceerd.Dit [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 5 mei
Op 20 maart 2020 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan (AWB 19/1665) in een zaak waarbij in [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Inkomen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig |
Erik van Toledo op 27 maart
Op 28 februari 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan (kenmerk 19/00362) in een zaak waarbij onder [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB |
Hans Swagten op 11 december
In de periode vanaf februari 1999 tot 29 augustus 2002 is de consument herhaalde malen arbeidsongeschikt [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen | Geschillencommissie KiFiD | Pensioen Varia | Sociale zekerheid |
Erik van Toledo op 20 november
Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen (19/01873) naar aanleiding van [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Civieljuridische Aspecten | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Recht: Overig |
Hans Swagten op 6 november
De Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zullen via de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Algemeen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 31 juli
Een bankmedewerker heeft conform de geldende cao vanaf het derde ziektejaar recht op de volgende [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen Civiel | Einde dienstverband | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 31 juli
De piloot is in 2015 geëmigreerd naar Duitsland. In 2015 en 2016 heeft hij vanuit Nederland [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen | Internationaal | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 26 juli
Voor deze vraag zag zich ook Loyalis geplaatst bij de uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen | Pensioen Civiel | Verplichtstelling |
Erik van Toledo op 9 juli
Bij afkoop van een nieuw regime lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan ingevolge de Wet IB 2001 [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen Varia |