LEA Ondernemer

Hans Swagten op 19 juli
Systematiek U-rendement en marktrente De U-rendementen voor juli en augustus 2021 zijn hetzelfde, maar de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet Vpb |
Hans Swagten op 13 juli
In 2014 wordt die rekening-courantvordering van de bv voor een bedrag van € 985.998 afgeboekt ten laste van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Diversen |
Jos Brauwers op 12 juli
Belanghebbende drijft een biologisch melkveebedrijf. Hij heeft in 2016 de provincie gevraagd om hem, in het [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 29 juni
Aangezien Beheer BV niet over voldoende middelen beschikt om daadwerkelijk tot uitkering van het pensioen over te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB |
Jos Brauwers op 29 juni
Belanghebbende is IB-ondernemer in de tapijt- en vinylsector. In 2012 koopt hij een pand, dat hij inricht als [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 22 juni
De moeder van belanghebbende is overleden. Op het moment van overlijden bezit moeder aanmerkelijkbelangaandelen in [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 21 juni
Belanghebbende en zijn echtgenote kopen in 1996 een woning met een schuur. De schuur heeft een bruto vloeroppervlak [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 14 juni
De vader van belanghebbende schenkt hem alle aandelen in een bv. Belanghebbende betaalt over de schenking € [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Diversen |
Erik van Toledo op 10 juni
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 april 2021 uitspraak gedaan (BK-BK-20/00644)  in een zaak waarbij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Jos Brauwers op 1 juni
De holding-bv van een DGA bezit alle aandelen in een werk-bv. Deze bv heeft projecten uitgevoerd samen met een [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht