Fiscaal: Successiewet

Jos Brauwers op 22 juni
De moeder van belanghebbende is overleden. Op het moment van overlijden bezit moeder aanmerkelijkbelangaandelen in [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 11 januari
De bv van de vader van belanghebbende heeft aan de bv van belanghebbende een lening verstrekt. De lening is [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 7 januari
De IB-ondernemer De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240 in 2036. Per 1 januari [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig |
Erik van Toledo op 17 december
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Belastingplan 2022'. De wettelijke [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb |
Erik van Toledo op 12 december
Op 11 december 2020 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de ´Handreiking [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Successie |
Jos Brauwers op 24 november
Twee benaderingen voor het waarderen van de latente aanmerkelijkbelangclaim Het tarief over het inkomen uit een [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Diversen |
Jos Brauwers op 16 juni
De bezitseis in de BOR Als een onderneming vererft of wordt geschonken, moet over de waarde van die onderneming in [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 19 mei
De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet De BOR is een faciliteit waardoor een volledige vrijstelling van [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 10 maart
In 2014 heeft belanghebbende van zijn vader alle aandelen in een bv geschonken gekregen. Op het moment van [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Erik van Toledo op 6 januari
Op 30 december 2029 is de Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Diversen | Fiscaal: Wet Vpb |
Erik van Toledo op 30 december
Op 27 december 2029 is het Besluit tot wijziging van de Algemene douanewet, enige uitvoeringsbesluiten op het [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Internationaal | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer |
Erik van Toledo op 30 december
Op 30 december 2019 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in de Staatscourant gepubliceerd [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen Successie | Pensioen IB-ondernemer |