Fiscaal: Successiewet

Jos Brauwers op 24 november
Twee benaderingen voor het waarderen van de latente aanmerkelijkbelangclaim Het tarief over het inkomen uit een [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Diversen |
Jos Brauwers op 16 juni
De bezitseis in de BOR Als een onderneming vererft of wordt geschonken, moet over de waarde van die onderneming in [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 19 mei
De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet De BOR is een faciliteit waardoor een volledige vrijstelling van [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 10 maart
In 2014 heeft belanghebbende van zijn vader alle aandelen in een bv geschonken gekregen. Op het moment van [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Erik van Toledo op 6 januari
Op 30 december 2029 is de Regeling tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen besluiten op het [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Diversen | Fiscaal: Wet Vpb |
Erik van Toledo op 30 december
Op 27 december 2029 is het Besluit tot wijziging van de Algemene douanewet, enige uitvoeringsbesluiten op het [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Internationaal | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer |
Erik van Toledo op 30 december
Op 30 december 2019 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 in de Staatscourant gepubliceerd [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen Successie | Pensioen IB-ondernemer |
Erik van Toledo op 30 december
Naast de publicatie van Belastingplan 2020 in het Staatsblad, heeft op 27 december 2019 publicatie van een [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb |
Erik van Toledo op 30 december
Op 27 december 2019 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2020' in het Staatsblad gepubliceerd [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen IB-ondernemer |
Jos Brauwers op 9 december
De vader van belanghebbende bezit alle A-aandelen in L BV. Deze bv bezit 50% van de aandelen J BV. J BV bezit [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 4 december
Belanghebbende heeft van zijn moeder alle aandelen B bv geschonken gekregen. Deze bv bezit alle aandelen [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Marco Rijsdijk op 28 oktober
Een man is getrouwd en heeft drie (stief)kinderen. De man heeft via een BV aandelen in een ander BV. Medio [...]
lees meer
Internationaal | Fiscaal: Successiewet |