Fiscaal: Wet IB

Jos Brauwers op 30 november
Belanghebbende bezit 4,99% van de geplaatste aandelen in een bv. In 2011 heeft zij zich voor maximaal € 25.000 [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 24 november
Belanghebbende is DGA van een bv, die alle aandelen in de D-Groep bezit. F BV is onderdeel van de D-Groep. [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Erik van Toledo op 21 november
Het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen' (Kamerstuknummer 35.555) is op 17 november 2020 met algemene [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Flexibilisering | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 17 november 2020 is de tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Flexibilisering | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 13 november 2020 heeft A-G Niessen conclusie genomen (zaaknummer 20/01619) over de vraag of een [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen Algemeen | Flexibilisering | Pensioen Varia | Fexibilisering |
Jos Brauwers op 10 november
Goed koopmansgebruik In artikel 3.25 Wet IB 2001 is bepaald dat de in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 9 november
Belanghebbende en zijn echtgenote hebben een coöperatie opgericht. In de akte van oprichting is bepaald [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Ontbinding huwelijk en alimentatie
FinSourceOne Author op 2 november
1.0 Einde huwelijk en geregistreerd partnerschap Een huwelijk wordt ontbonden door overlijden of (bij leven) door [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
Marco Rijsdijk op 26 oktober
Een directeur-grootaandeelhouder gaat voor een bedrag van € 400.000 overeenkomsten aan met de BV waarvan hij [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Fiscaal: Wet IB |
Jos Brauwers op 20 oktober
Belanghebbende was ondernemer. Hij heeft tot 2002 in zijn aangifte inkomstenbelasting een FOR vermeld. [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 12 oktober
Belanghebbende koopt in 2009 met drie andere participanten een pand. Zij geven een aannemer opdracht om het pand te [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
FinSourceOne Author op 29 september
1.0 Fictief regulier voordeel Volgens de tekst van het wetsvoorstel moet een aanmerkelijkbelanghouder, die [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB