Fiscaal: Wet IB

Erik van Toledo op 11 mei
Lijfrentetermijnen voortvloeiende uit en afkoopsommen van lijfrenteproducten waarvoor de betaalde bedragen [...]
lees meer
Pensioen Algemeen | Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Jos Brauwers op 28 april
In 2005 is de zoon van belanghebbende en zijn echtgenote toegetreden tot de vennootschap onder firma (vof), die [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 26 april
Belanghebbende is mede-oprichter van B B.V. Deze bv bezit onder andere een 100%-belang in een Russische [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 10 april
Wat was er aan de hand?Een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap heeft op 15 februari 2012 zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB | Vermogen |
Erik van Toledo op 7 april
Bij het doen van aangifte is het handig de daarvoor relevante documenten en gegevens vooraf te verzamelen en bij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 6 april
Het doel van het wetsvoorstel is vooral het verminderen van hybride mismatches in een internationale context. Het [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 6 april
Belanghebbende drijft een onderneming op het gebied van het houden van vleeskuikens en het verbouwen van akkerbouw- [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Erik van Toledo op 24 maart
Begin maart 2021 is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Internationaal | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Verhuizen & Emigreren | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 24 maart
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Flexibilisering | Pensioen Algemeen | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 24 maart
Naar aanleiding van praktijkvragen over een eerdere uitkering dan bij overlijden uit een (natura) [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Overlijden | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 24 maart
Op 27 februari 2021 is een herziene versie van de set met vragen en antwoorden op het terrein van inkomen uit [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Jos Brauwers op 23 maart
Belanghebbende krijgt op 30 december 2014 een schenking in de vorm van 100 certificaten van aandelen in de bv van [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB