Fiscaal: Wet Vpb

Hans Swagten op 19 juli
Systematiek U-rendement en marktrente De U-rendementen voor juli en augustus 2021 zijn hetzelfde, maar de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet Vpb |
Hans Swagten op 13 juli
In 2014 wordt die rekening-courantvordering van de bv voor een bedrag van € 985.998 afgeboekt ten laste van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Diversen |
Jos Brauwers op 25 mei
Belanghebbende is een in 2014 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte Limited Liability Partnership [...]
lees meer
Fiscaal: Wet Vpb
Jos Brauwers op 17 mei
Belanghebbende is een aanbieder van verzekeringen. In 2016 viert belanghebbende haar bedrijfsjubileum. In december [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 24 februari
Belanghebbende is een bv, die in 2006 een bedrag van € 700.000 (lening I) heeft uitgeleend aan mevrouw B. De [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 25 januari
Belanghebbende is een bv, die in 2007 een verhuurd kantoorpand en appartement verkoopt. De daarbij gerealiseerde [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 7 januari
De IB-ondernemer De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240 in 2036. Per 1 januari [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig |
Erik van Toledo op 17 december
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Belastingplan 2022'. De wettelijke [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 10 november
Goed koopmansgebruik In artikel 3.25 Wet IB 2001 is bepaald dat de in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Wet Vpb |
Jos Brauwers op 2 november
Belanghebbende is een bv die in 2009 een lening heeft verstrekt aan de ib-onderneming van de zoon van haar DGA. [...]
lees meer
Fiscaal: Wet Vpb
Jos Brauwers op 29 september
Belanghebbende is een bv die een 50%-deelneming heeft verkocht. In de verkoopovereenkomst is een earn-outvergoeding [...]
lees meer
Fiscaal: Wet Vpb
Jos Brauwers op 21 september
Met het wetsvoorstel wordt het niet langer mogelijk om het tijdstip waarop een liquidatie- of stakingsverlies kan [...]
lees meer
Fiscaal: Wet Vpb