LEA Particulier

Hans Swagten op 21 februari
De zeven organisaties (ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Jos Brauwers op 16 februari
Belanghebbende bezit de volledige eigendom van een woning. De woning is voor belanghebbende en zijn vrouw nooit een [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Erik van Toledo op 15 februari
Het doel van Wet toekomst pensioenen (WTP) is onder andere, dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 15 februari
Staatssecretaris Vijlbrief van het Financiën heeft op 11 februari 2021 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 15 februari
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 februari 2021 aan de Tweede Kamer een brief [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer |
Jos Brauwers op 9 februari
Belanghebbende verricht in 2015 chauffeurswerkzaamheden voor Uber. Hij heeft daartoe een overeenkomst gesloten met [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 9 februari
Kern van de problematiek is dat de ene inhoudingsplichtige geen rekening kan houden met andere inhoudingsplichtigen [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ik ga met pensioen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB |
Hans Swagten op 9 februari
Een nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP) dient ter compensatie van een eventueel ANW-hiaat. Op grond van artikel [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal |
Hans Swagten op 8 februari
Op grond van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB), telt de periode, [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Einde dienstverband |
Hans Swagten op 8 februari
Let op!Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Jos Brauwers op 3 februari
Erflaatster is op 4 januari 2014 overleden. Op die dag heeft zij de over 2014 verschuldigde rente van € 8.750 [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 24 januari
Aangezien het nieuwe pensioenstelsel is gebaseerd op premies in plaats van uitkeringen en er meer risico’s [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Toezicht |