Fiscaal: Successiewet

Jos Brauwers op 5 juli
Evaluatie verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning SEO Economisch Onderzoek heeft een onderzoek gedaan naar de [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 15 juni
Belanghebbende koopt in 2015 de woning van zijn oudtante. In de notariële akte van levering is een koopprijs [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Recht: Overig |
Jos Brauwers op 11 mei
Een man, met een vermogen van ongeveer € 150.000.000, en een vrouw, met een vermogen van ongeveer € [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 12 april
De biologische vader van belanghebbende overlijdt in 2017. Belanghebbende is niet door hem als kind erkend (artikel [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Erik van Toledo op 8 januari
Op 23 december 2020 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2021' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Estate Planning | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Diversen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Algemeen |
Jos Brauwers op 5 januari
Inkomstenbelasting Tarief box 1 Voor personen jonger dan de AOW-leeftijd: Belastbaar inkomen meer dan Doch niet [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig |
Erik van Toledo op 17 december
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Belastingplan 2022'. De wettelijke [...]
lees meer
Algemeen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb |
Erik van Toledo op 12 december
Op 11 december 2020 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de ´Handreiking [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Successie |
Jos Brauwers op 16 november
Tijdens de stemming op 12 november 2020 over het Pakket Belastingplan 2021 heeft de Tweede Kamer onder andere de [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Fiscaal: Overig |
Jos Brauwers op 13 oktober
De vader van belanghebbende heeft in 1998 een bedrag aan haar geschonken. Deze schenking is door de vader van [...]
lees meer
Internationaal | Fiscaal: Successiewet |
Marco Rijsdijk op 26 mei
Op één dag passeren bij de notaris vijf afzonderlijke notariële akten van schenking. In iedere [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet
Jos Brauwers op 21 april
De 180-dagenregeling in de Successiewet Artikel 12 lid 1 SW bepaalt dat al wat binnen 180 dagen vóór [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet