Fiscaal: Wet IB

Jos Brauwers op 19 juli
De casus Belanghebbende en zijn echtgenote houden zowel privé als via een eigen bv enkele sportpaarden. Zij [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 6 juli
Belanghebbende heeft in 2016 een belastbaar inkomen uit box 3 van € 6.522. De hierover verschuldigde [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 15 juni
Het nieuwe pensioenstelsel is weliswaar een stap in de goede richting, omdat het beter aansluit bij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Hans Swagten op 15 juni
Het betreft de volgende vragen: Heeft u kennisgenomen van de brieven, met als titel ‘vooraankondiging [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Internationaal |
Erik van Toledo op 10 juni
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 april 2021 uitspraak gedaan (BK-BK-20/00644)  in een zaak waarbij de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Erik van Toledo op 10 juni
Op 23 april 2021 hebben staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen |
Hans Swagten op 8 juni
Volgens de FNV zijn er verschillende redenen waarom zzp’ers niet warm lopen voor pensioen, zoals: Het komt [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Toekomstvoorzieningen |
Jos Brauwers op 8 juni
Belanghebbende sluit in 2004 via een adviseur een hypotheek af bij een bank. De totale hoofdsom van de hypotheek is [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Hans Swagten op 7 juni
In de pensioenbrief was o.a. het volgende opgenomen:“De B.V. behoudt zich het recht voor de onderhavige [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Fiscaal: Wet IB |
Jos Brauwers op 31 mei
Belanghebbende richt in 2013 een stichting op. Het statutaire doel van deze stichting is het behartigen van de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB
Jos Brauwers op 25 mei
Belanghebbende bezit in 2015 twee woningen. Hij heeft de aankoop van beide woningen gefinancierd met een [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB