Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht

Jos Brauwers op 19 april
Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij gaan echter scheiden. De vrouw was al eerder in [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Jos Brauwers op 19 januari
De toestemmingseis van artikel 1:88 BW en artikel 1:89 BW In artikel 1:88 en 1:89 BW is de zogenoemde [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 8 oktober
Een issue met een Nederlands levenstestament is dat het nog maar de vraag is of dat erkend wordt in het buitenland. [...]
lees meer
Internationaal | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
Marco Rijsdijk op 31 augustus
Na het overlijden blijkt er een legaat onder bewind te zijn ingesteld. De legataris vordert afgifte van het legaat, [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 6 augustus
De wet zegt dat een erfgenaam niet verplicht is een schuld van de nalatenschap te voldoen, behalve na zuivere [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 5 augustus
Een erflater overlijdt zonder testament. Er zijn drie kinderen die de erfgenaam zijn. Er is echter met twee [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 28 juli
Twee moeders kiezen er samen met een homoseksuele vader voor om een kind te krijgen. De vader erkent het kind en [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 2 juni
Een alimentatieplichtige verzoekt om de alimentatieplicht te stoppen. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden oordeelt dat de [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 2 juni
Een juridische vader dient een verzoekschrift in tot ontkenning van het vaderschap nu hij niet de biologische vader [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Jos Brauwers op 18 mei
Een echtpaar is op dezelfde dag overleden, waarbij de vrouw als eerste is overleden. Het echtpaar heeft geen [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht | Recht: Overig |
Marco Rijsdijk op 4 mei
Een alimentatieplichtige vraagt om een wijziging van de partneralimentatie. Hij heeft medio 2013 een lijfrente [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
Marco Rijsdijk op 4 mei
Een Gemeente neemt een verhaalsbeschikking op grond van Participatiewet. De verondersteld alimentatieplichtige [...]
lees meer
Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht