Recht: Overig

Jos Brauwers op 20 juli
De casus Belanghebbende is in 1997 in dienst getreden bij haar werkgever. Begin 2016 is de Centrale [...]
lees meer
Recht: Overig
Jos Brauwers op 12 juli
Partijen hebben sinds 2014 een affectieve relatie gehad en in dat kader samengewoond in de woning van de vrouw. De [...]
lees meer
Recht: Overig
Hans Swagten op 5 juli
Op grond van die wet zijn pensioenfondsen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling in te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Recht: Overig |
Jos Brauwers op 28 juni
Partijen zijn in 2016 gescheiden. De man en de vrouw zijn in het echtscheidingsconvenant onder andere een [...]
lees meer
Recht: Overig
Jos Brauwers op 15 juni
Belanghebbende koopt in 2015 de woning van zijn oudtante. In de notariële akte van levering is een koopprijs [...]
lees meer
Fiscaal: Successiewet | Recht: Overig |
Jos Brauwers op 20 april
Twee broers zijn enig erfgenamen van hun overleden moeder. Tot haar nalatenschap hoort onder andere haar woning. [...]
lees meer
Recht: Overig
Erik van Toledo op 24 maart
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Flexibilisering | Pensioen Algemeen | Fexibilisering |
Jos Brauwers op 22 maart
Mevrouw A is de moeder van vijf kinderen. Sinds 1990 is zij weduwe. Op grond van het testament van hun vader hebben [...]
lees meer
Recht: Overig
Erik van Toledo op 15 februari
Het doel van Wet toekomst pensioenen (WTP) is onder andere, dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 15 februari
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 februari 2021 aan de Tweede Kamer een brief [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer |
Jos Brauwers op 8 december
De casus Ouders hebben in 2011 € 110.000 aan hun zoon en schoondochter geleend voor de financiering van de [...]
lees meer
Recht: Overig
Erik van Toledo op 21 november
Op 12 november 2020 heeft de minister van SZW een verzamelbrief pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Flexibilisering | Fexibilisering |