Toekomstvoorzieningen

Hans Swagten op 27 juli
Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant Rechtbank oordeelde dat het deel van het pensioen dat op basis van het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 27 juli
Stijging dekkingsgraad De dekkingsgraad steeg tot boven de 100%, hetgeen betekent dat voor iedere euro pensioen ook [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 27 juli
Dit besef vloeit voort uit het feit dat na het zien van mogelijke keuzes men meer gecharmeerd is van een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 19 juli
Pensioenfondsen mogen geen RVU uitvoeren De minister is niet bereid de uitvoering van een RVU ook toe te staan voor [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 12 juli
Het is voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals, zoals advocaten en mediators, van belang dat geruime [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Hans Swagten op 6 juli
Pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s hebben op verzoek aangeven welke verschillende keuzes zij hun [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Erik van Toledo op 6 juli
De alimentatie-uitkeringen die een alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot ontvangt, vormen voor die persoon [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Hans Swagten op 5 juli
Op grond van die wet zijn pensioenfondsen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling in te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Recht: Overig |
Hans Swagten op 5 juli
Een ERB moet in beginsel eens in de drie jaar worden uitgevoerd. Als sprake is van een significante wijziging van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 28 juni
Dit is het resultaat van de oproep van universitaire medewerkers om pensioengelden meer duurzaam te beleggen. De op [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 28 juni
Doelstelling van het convenant is de negatieve gevolgen van beleggingen op samenleving en milieu te voorkomen en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen
Hans Swagten op 22 juni
Wat was er aan de hand? De belanghebbende woont in Nederland en heeft via zijn Belgische werkgever een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Internationaal |