Uit elkaar gaan

Hans Swagten op 12 juli
Het is voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals, zoals advocaten en mediators, van belang dat geruime [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Erik van Toledo op 6 juli
De alimentatie-uitkeringen die een alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot ontvangt, vormen voor die persoon [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit elkaar gaan |
Erik van Toledo op 17 september
Op 16 september 2020 is het wijzigingsbesluit lijfrenten van 8 september 2020, nr. 2020-16039, gepubliceerd.Dit [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Scheiden & Einde relatie | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Wet IB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Marco Rijsdijk op 27 april
Een man wendde zicht tot de notaris voor het begeleiden bij een zogenoemde ‘flitsscheiding’ waarbij het [...]
lees meer
Scheiden & Einde relatie | Uit elkaar gaan | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
Hans Swagten op 22 april
Aangezien eerder door de kamer was besloten het wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen, zou de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Marco Rijsdijk op 26 maart
Een koppel is getrouwd. De vrouw heeft de Peruaanse nationaliteit. De vrouw stelt dat het huwelijk duurzaam [...]
lees meer
Uit elkaar gaan | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
Marco Rijsdijk op 13 december
Een koppel heeft een relatie gehad en zijn daarna bevriend gebleven. De man heeft bedragen naar de [...]
lees meer
Uit elkaar gaan | Recht: Overig |
Erik van Toledo op 8 november
Op 19 september 2019 heeft het Hof Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij in geschil was of in de [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Scheiden & Einde relatie | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Echtscheiding |
Hans Swagten op 17 september
Uit de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat deze wet te vaak [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Theo Hoogwout op 8 juli
Wanneer is sprake van behoeftigheid? Of sprake is van behoefte, moet aan de hand van het uitgavenpatroon [...]
lees meer
Uit elkaar gaan | Recht: Overig |
Jos Brauwers op 4 juli
Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij gaan scheiden. Zij hebben onder andere een geschil over [...]
lees meer
Uit elkaar gaan | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |
Marco Rijsdijk op 4 juni
In een uitspraak van Gerechtshof gaat het om een koppel dat in echtscheiding ligt dat volgens het gerechtshof [...]
lees meer
Uit elkaar gaan | Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht |