Whitepapers

Hans Swagten op 13 november
Als gevolg van het pensioenakkoord zal de doorsneepremiesystematiek worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Whitepapers | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 25 september
De bezorgdheid van de Pensioen Federatie strekt zich uit tot alle pensioenfondsen. Daarbij gaat het niet [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Whitepapers | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 21 augustus
Het onderzoek was voor een deel gebaseerd op een ‘solidariteitsspel’ waarin echt geld kon worden [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Whitepapers | Pensioen Algemeen | Pensioen Civiel |
Hans Swagten op 21 augustus
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de geënquêteerden belangstelling heeft voor [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Flexiblisering werk & pensioen | Pensioen | Whitepapers | Flexibilisering |
Hans Swagten op 17 juli
Om enkele voorbeelden te noemen. Aegon en Allianz zijn de grootste beleggers in schaliegas. Ook de NN Group en [...]
lees meer
Beleggen | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Whitepapers | Pensioen Algemeen |
Theo Gommer op 25 januari
Whitepaper ‘Pensioen in de huidige arbeidsmarkt’, geschreven door mr. J.T. Gommer MPLA CCFP. Pensioen vereist [...]
lees meer
Whitepapers | Pensioen Algemeen |