Collectief Pensioen

Hans Swagten op 26 november
In het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is de mogelijkheid opgenomen dat (gewezen) deelnemers [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 21 november
Het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen' (Kamerstuknummer 35.555) is op 17 november 2020 met algemene [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Flexibilisering | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 17 november 2020 is de tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Flexibilisering | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 12 november 2020 heeft de minister van SZW een verzamelbrief pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd (kenmerk [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Flexibilisering | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 13 november 2020 heeft A-G Niessen conclusie genomen (zaaknummer 20/01619) over de vraag of een [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen Algemeen | Flexibilisering | Pensioen Varia | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 21 november
Op 19 november 2020 is de regeling tot wijziging van de ´Regeling zorgverzekering ter vaststelling van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Recht: Overig | Diversen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 17 november
Pensionering vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd komt steeds minder voor. Dat is ook niet zo [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 10 november
Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2010–2015 met de volgende [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 10 november
Motie Kent (SP) Verzoek om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar. Motie De Jong (PVV) Verzoek de verhoging van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 2 november
Deze inhoudingsproblematiek vloeit voort uit het feit dat alle pensioen uitkerende instanties (Sociale [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal |
Hans Swagten op 26 oktober
De Global Pension Index, waarin dit jaar 39 pensioenstelsels wereldwijd met elkaar worden vergeleken, en omvat 64% [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 26 oktober
De kwartaalcijfers worden sterk beïnvloed door de coronacrisis. Bij de bepaling van de dekkingsraden zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |