Afstempelen

Hans Swagten op 24 januari
Op basis van de huidige regelgeving en de lage rente is de kans dat er afgestempeld moet worden heel reëel, zo [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Afstempelen |
Hans Swagten op 12 januari
De uitbraak van het Coronavirus, de daarop volgende maatregelen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid op [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 6 juli
Voor zover mogelijk wil de Pensioenfederatie daarbij behulpzaam zijn. Daarom heet de Pensioenfederatie een position [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 5 juli
Om massaal dreigende pensioenkortingen in 2020 te voorkomen, werd eind 2019 de hersteltermijn onder voorwaarden [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 28 februari
De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen heeft afgelopen januari een flinke klap te verwerken gekregen. Niet [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Afstempelen |
Hans Swagten op 18 december
Met deze regeling heeft de minister gebruik gemaakt van zijn in artikel 142 van de Pensioenwet (PW) [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 4 december
Het betrof de moties:   Motie 506 van Kamerlid Van Brenk (50plus) waarin de regering wordt verzocht om - [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 28 november
Motie 506 van Kamerlid Van Brenk (50plus) waarin de regering wordt verzocht om - gezien het feit dat het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 20 november
De slechte financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is vooral te wijten aan de zeer lage [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 14 november
De oplossing zou gevonden zijn in het tijdelijk verlagen van de minimale vereiste dekkingsgraad van 104,2% om [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Afstempelen |
Hans Swagten op 13 november
Dit blijkt uit een artikel in de Volkskrant van woensdag 13 november 2019, waarin de Tweede Kamerleden Paul [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Afstempelen |
Hans Swagten op 30 oktober
De bezoldiging van pensioenfondsbestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en leden van de raad van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling | Afstempelen |