Echtscheiding

Hans Swagten op 21 juni
In de Pensioenwet (PW) is bepaald dat als een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen, de (gewezen) [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Geschillencommissie KiFiD | Recht: Overig | Echtscheiding | Flexibilisering |
Hans Swagten op 22 april
Aangezien eerder door de kamer was besloten het wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen, zou de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Marco Rijsdijk op 20 april
Een pensioen-BV is niet in staat tot afstorting bij een externe verzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor de [...]
lees meer
Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Hans Swagten op 16 maart
De minister geeft aan dat de regering bereid is om bij de uitwerking van de uniformering van het partnerbegrip te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 2 maart
Het in mindering brengen van kosten op een pensioenaanspraak, met andere woorden het verrekenen van de kosten met [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 18 februari
Een verplicht pensioenplan, hetzij apart hetzij als onderdeel van een scheidingsconvenant, zou ervoor moeten [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 22 januari
Met dit formulier kan men de pensioenuitvoerder in kennis stellen van het feit dat men is gescheiden of dat [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 8 januari
Opvallend is dat de Pensioenfederatie (als enige) het verplichte pensioenplan nieuw leven wil inblazen. In de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 27 november
De beoogde ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) is 1 januari 2021. Vanaf [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Erik van Toledo op 8 november
Op 19 september 2019 heeft het Hof Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij in geschil was of in de [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Scheiden & Einde relatie | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Echtscheiding |
Hans Swagten op 30 oktober
De reden voor dit verzoek is gelegen in het feit dat er nog steeds belangrijke commentaren over de wet [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 17 september
Uit de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat deze wet te vaak [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |