Einde dienstverband

Hans Swagten op 8 februari
Op grond van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB), telt de periode, [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Einde dienstverband |
Erik van Toledo op 19 september
Op 28 augustus 2020 heeft A-G Niessen conclusie genomen in een zaak over de toewijzing van heffingsrecht over een [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Internationaal | Estate Planning | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Fiscaal | Einde dienstverband | Pensioen LB |
Erik van Toledo op 5 september
Op 2 september 2020 is het wetsvoorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Einde dienstverband | Pensioen Varia | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Hans Swagten op 26 november
Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2005–2010 met de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Einde dienstverband | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 2 oktober
In de arbeidsovereenkomst was afgesproken dat het dienstverband van rechtswege zou eindigen op de eerste van [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Einde dienstverband |
Erik van Toledo op 6 augustus
Op 18 juli 2019 is het Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Uit dienst/Ontslag | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Inkomen | Recht: Overig | Einde dienstverband | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 31 juli
Een bankmedewerker heeft conform de geldende cao vanaf het derde ziektejaar recht op de volgende [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen Civiel | Einde dienstverband | Sociale zekerheid |
Erik van Toledo op 27 april
Zoals het er nu naar uitziet zal de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Uit dienst/Ontslag | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Estate Planning | Recht: Overig | Diversen | Einde dienstverband | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 3 april
In de handreiking Regeling Vervroegde Uittreding (28 december 2018) wordt aangegeven dat een vertrekregeling [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Uit dienst/Ontslag | Fiscaal: Wet IB | Pensioen Fiscaal | Einde dienstverband | Pensioen LB |
Matthijs Reek op 25 maart
Zo’n 12 jaar later is de werknemer opgeklommen tot de functie directeur in loondienst van [...]
lees meer
Algemeen | Financieren | Toekomstvoorzieningen | Uit dienst/Ontslag | Recht: Overig | Pensioen Civiel | Einde dienstverband |
Theo Gommer op 8 november
De AOW-leeftijd is individueel bepaald en de [...]
lees meer
Uit dienst/Ontslag | 5 jaar voor je pensioendatum | Pensioen Civiel | Einde dienstverband | Gelijke behandeling | Pensioen Algemeen |
Bettina Oostendorp op 19 september
  RechtsvorderingDe werknemer stelt dat Mindtime ten onrechte ten behoeve van hem geen pensioenpremie [...]
lees meer
Uit dienst/Ontslag | Pensioen Civiel | Einde dienstverband | Pensioen Algemeen |