Ondernemingsraad

Hans Swagten op 17 december
Aangezien pensioen een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is, is het van het grootste belang werknemers te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioencommunicatie | Ondernemingsraad |
Gerard van der Toolen op 6 juli
Het pensioenakkoord schrijft voor dat vanaf 2026 alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Dit [...]
lees meer
Pensioen Algemeen | Ondernemingsraad |
Gerard van der Toolen op 11 juni
De hete aardappel in  het pensioenakkoord, de compensatie van werknemers die er naar verwachting op achteruit [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Gerard van der Toolen op 14 april
Wat mij betreft is de opzet van het huidige plan geen volledig goed doordacht idee. Veel werknemers zullen er [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Gerard van der Toolen op 9 maart
Gevolgen pensioenverandering De kern is dat de gevolgen van de voorgestelde pensioenverandering (het uitgestelde [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Gerard van der Toolen op 27 januari
Als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen kan de ondernemingsraad een belangrijke invloed hebben op [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Gerard van der Toolen op 27 januari
Bij het veranderen van een pensioenafspraak is vaak aan de orde dat een deel van de werknemers in de nieuwe [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Gerard van der Toolen op 11 juli
Bij de verandering van een pensioenregeling moet de ondernemingsraad en moeten de werknemers instemmen met de [...]
lees meer
Ondernemingsraad
Hans Swagten op 6 maart
De handreiking is met name bedoeld voor werkgevers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben, waardoor ze [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Leidraden | Ondernemingsraad |
Gerard van der Toolen op 27 augustus
Regelmatig proberen werkgevers de pensioenregelingen te wijzigen waarbij een beroep wordt gedaan op het gemoed van [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Pensioen Civiel | Ondernemingsraad |
Linda Evers op 6 juni
Bij een werkgever kan om diverse redenen de behoefte ontstaan om de met zijn werknemers overeengekomen [...]
lees meer
Pensioen Civiel | Ondernemingsraad |
Linda Evers op 3 mei
Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake [...]
lees meer
Pensioentoezegging | Waardeoverdracht | Ondernemingsraad |