Pensioen Civiel

Hans Swagten op 28 april
Het is vooral een stijgen van de rente die de dekkingsgraden een opwaartse impuls gaf. Zelfs daar waar sprake was [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Verplichtstelling |
Erik van Toledo op 24 maart
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Flexibilisering | Pensioen Algemeen | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 5 september
Op 7 juli 2020 is het wetsvoorstel 'Wet verandering koppeling AOW-leeftijd' (Kamerstuknummer 35.520) bij de Tweede [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioen IB-ondernemer |
Hans Swagten op 23 maart
Artikel 1 PW bepaalt dat onder een pensioenaanspraak wordt verstaan: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel |
Hans Swagten op 16 maart
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar om de vordering van partner van de overleden [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging |
Hans Swagten op 9 maart
In het algemeen is sprake van collectieve waardeoverdracht als de waarde van de pensioenaanspraken en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 22 januari
Om de 5 jaar worden die parameters geëvalueerd en voor zover nodig gewijzigd door de Commissie [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 22 januari
De werknemer was op 1 november 1987 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) Allianz. Daar bouwde hij [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel |
Hans Swagten op 15 januari
Vanaf 1 januari 2021 krijgen payrollmedewerkers ook recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Flexibilisering |
Erik van Toledo op 25 december
Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Civiel | Flexibilisering | Fexibilisering |
Hans Swagten op 28 november
Motie 506 van Kamerlid Van Brenk (50plus) waarin de regering wordt verzocht om - gezien het feit dat het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 27 november
In de bewuste uitzending kwam naar voren dat ABN AMRO Levensverzekering uitkeringen op grond van een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Pensioencommunicatie |