Pensioen Varia

Hans Swagten op 28 mei
Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 11 maart
Gevolg van uitruil Partners moeten zich goed realiseren wat de gevolgen van deze uitruil zijn. Op het eerste [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 21 november
Op 13 november 2020 heeft A-G Niessen conclusie genomen (zaaknummer 20/01619) over de vraag of een [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Pensioen Algemeen | Flexibilisering | Pensioen Varia | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 24 september
In zijn brief van 22 september 2020 (kenmerk 2020-0000078459) heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Algemeen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Varia |
Erik van Toledo op 5 september
Op 2 september 2020 is het wetsvoorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Uit dienst/Ontslag | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Einde dienstverband | Pensioen Varia | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | Fexibilisering |
Hans Swagten op 7 juni
De klant had op 1 april 2011 via zijn adviseur een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten bij een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Recht: Overig | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 23 maart
Op 1 januari 2020 is het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) inwerking getreden. Zo ook het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Varia | Sociale zekerheid |
Erik van Toledo op 6 maart
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van [...]
lees meer
Algemeen | Verhuizen & Emigreren | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Internationaal | Diversen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 11 december
In de periode vanaf februari 1999 tot 29 augustus 2002 is de consument herhaalde malen arbeidsongeschikt [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Pensioen | Geschillencommissie KiFiD | Pensioen Varia | Sociale zekerheid |
Hans Swagten op 11 december
De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben gisteren (10-12-2019) samen met verzekeraars Achmea, VGZ, [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Gelijke behandeling | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 6 november
De Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zullen via de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Ziekte & Arbeidsongeschiktheid | Algemeen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 6 november
De lijfrentepremieaftrek in de reserveringsruimte is geregeld in artikel 3.127, tweede lid Wet IB 2001. Dit [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Vermogen | Pensioen | Pensioen Varia |