Pensioentoezegging

Hans Swagten op 16 maart
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar om de vordering van partner van de overleden [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging |
Bettina Oostendorp op 5 februari
Wat was er aan de hand?De werknemer is van 1 september 1977 tot 1 juni 2016 in dienst geweest bij de [...]
lees meer
Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging |
Linda Evers op 5 februari
  In deze schikking is een finale kwijting opgenomen: “Partijen komen overeen dat zij na uitvoering [...]
lees meer
Uit dienst/Ontslag | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 31 oktober
Artikel 18d, lid 1 onderdeel a wet LB bepaalt dan in bepaalde situaties een ouderdomspensioen, een [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Pensioen Fiscaal | Pensioentoezegging | Pensioen LB | Pensioen VpB |
Algemeen | Civieljuridische Aspecten | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging | Pensioen Algemeen | Pensioen LB | Fiscale sancties |
Linda Evers op 3 mei
Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake [...]
lees meer
Pensioentoezegging | Waardeoverdracht | Ondernemingsraad |
Gerard van der Toolen op 17 april
Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede indexatie is van groot belang om een pensioen te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging |
Gerard van der Toolen op 31 januari
Het is niet zondermeer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis [...]
lees meer
Indiensttreding | Overlijden | Flexiblisering werk & pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Pensioentoezegging | Pensioen LB |