Verplichtstelling

Hans Swagten op 26 oktober
De kwartaalcijfers worden sterk beïnvloed door de coronacrisis. Bij de bepaling van de dekkingsraden zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 7 september
Begin 2024 zullen de nieuwe UFR (Ultimate Forward Rate) parameters volledig zijn ingevoerd. Tot die tijd zal de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 6 juli
Voor zover mogelijk wil de Pensioenfederatie daarbij behulpzaam zijn. Daarom heet de Pensioenfederatie een position [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 5 juli
Om massaal dreigende pensioenkortingen in 2020 te voorkomen, werd eind 2019 de hersteltermijn onder voorwaarden [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling | Afstempelen |
Hans Swagten op 29 juni
De sterke punten van het bestaande systeem, solidariteit en collectiviteit, blijven gehandhaafd en er wordt [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 6 mei
Het totale pensioenvermogen van de pensioenfondsen daalde met € 111 miljard naar € 1.449 miljard, terwijl [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 4 mei
In artikel, 23 lid 2 Wet Bpf 2000 is bepaald dat, nadat is gebleken dat de onderneming niet in staat is de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Hof Arnhem/Leeuwarden | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 24 april
Vergelijken we de dekkingsgraden van deze 4 pensioenfondsen voor het 1e kwartaal van 2020 met het 4e kwartaal van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 16 maart
De continuïteit van de bedrijfsvoering is niet in gevaar. Pensioen kunnen gewoon worden uitbetaald en de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 28 februari
Minister Koolmees van SZW lijkt bereid de risicovrije rente, op basis waarvan de pensioenverplichtingen, de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 12 februari
Uit het nalevingsonderzoek 2018/2019 van de Monitoringscommissie Code blijkt dat zowel het aantal jongeren als [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |
Hans Swagten op 3 februari
Een scenarioset is een verzameling financieel-economische scenario’s (2.500), waarin parameters als de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen | Verplichtstelling |