Waardeoverdracht

Hans Swagten op 29 maart
Sinds 1 januari 2019 zijn de regels met betrekking tot de afkoop van klein ouderdomspensioen gewijzigd.Heel kleine [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen Algemeen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 1 december
De leidraad is gebaseerd op de artikelen 83 en 84 van de Pensioenwet (PW) en komt in de plaats van het huidige [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Leidraden | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 10 november
Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2010–2015 met de volgende [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 20 april
Het gaat daarbij om de volgende twee knelpunten:   Automatische waardeoverdracht Voor automatische [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 9 maart
In het algemeen is sprake van collectieve waardeoverdracht als de waarde van de pensioenaanspraken en [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Civiel | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 2 maart
Vanaf 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen, die op of na 1 januari 2018 zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 15 januari
Al eerder (brief 9 april 2019) hadden bovengenoemde organisaties de knelpunten onder de aandacht van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 11 december
In het besluit van 9 oktober 2015 betreffende Internationale waardeoverdracht van pensioenen en stamrechten is [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Waardeoverdracht | Internationaal |
Erik van Toledo op 6 december
Op 11 oktober 2019 heeft het kamerlid Van Weyenberg aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Verhuizen & Emigreren | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Internationaal | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Waardeoverdracht | Pensioen LB |
Hans Swagten op 26 november
Het wettelijk standaardtarief is op dit moment gebaseerd op: periodetafel GBM/V 2005–2010 met de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Einde dienstverband | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 10 juli
Al eerder was door het Verbond van Verzekeraars, de Pensioen Federatie en de Stichting van de Arbeid [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen Civiel | Waardeoverdracht |
Hans Swagten op 26 juni
Op grond van de Wet waardeoverdracht klein pensioen mogen pensioenuitvoerders sinds 1 januari van dit jaar [...]
lees meer
Civieljuridische Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Waardeoverdracht |