DGA Pensioen

Hans Swagten op 28 mei
Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 11 mei
Medio 2019 bereikten kabinet en sociale partners een principeakkoord om te komen tot een hervorming van het [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Hans Swagten op 10 mei
Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking uitfasering PEB De Handreiking [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | PEB |
Hans Swagten op 13 april
Als de pensioenverplichting is omgezet in een ODV, wat zijn dan de gevolgen als sprake is van echtscheiding, [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 6 april
Als de pensioenverplichting is omgezet in een ODV, wat zijn dan de gevolgen als de DGA overlijdt?Voor de [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 29 maart
Dat aan het berekenen van de ODV enkele haken en ogen waren verbonden, werd ook door de belastingdienst onderkend. [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Erik van Toledo op 24 maart
Begin maart 2021 is op www.belastingdienst.nl een nieuwe versie gepubliceerd van het document 'Verdragsstaten IB [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Internationaal | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Verhuizen & Emigreren | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Algemeen |
Erik van Toledo op 24 maart
Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de [...]
lees meer
Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Toekomstvoorzieningen | Fiscale Aspecten | Civieljuridische Aspecten | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Flexibilisering | Pensioen Algemeen | Fexibilisering |
Erik van Toledo op 24 maart
Op 18 maart 2021 heeft de Belastingdienst op haar website het "Handboek loonheffingen 2021" gepubliceerd.In dit [...]
lees meer
Fiscaal: Overig | Toekomstvoorzieningen | Diversen | Fiscale Aspecten | Estate Planning | Algemeen | Uit dienst/Ontslag | 5 jaar voor je pensioendatum | Flexiblisering werk & pensioen | Ik ga met pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Basis | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB |
Hans Swagten op 22 maart
Wie de Memorie van Toelichting (MvT) doorzoekt, zal de directeur-grootaandeelhouder niet terugvinden. Met andere [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen LB |
Hans Swagten op 22 maart
Dat aan het berekenen van de ODV enkele haken en ogen waren verbonden, werd ook door de belastingdienst onderkend. [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 22 maart
In dit V&A gaat het meer concreet om de situatie dat de pensioenregeling voorziet in: Een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB |