Echtscheiding

Hans Swagten op 22 april
Aangezien eerder door de kamer was besloten het wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen, zou de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Marco Rijsdijk op 20 april
Een pensioen-BV is niet in staat tot afstorting bij een externe verzekeraar van het kapitaal dat nodig is voor de [...]
lees meer
Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Hans Swagten op 16 maart
De minister geeft aan dat de regering bereid is om bij de uitwerking van de uniformering van het partnerbegrip te [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 17 februari
Waar ging het concreet om? Op 23 maart 2012 was de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in de registers van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Hans Swagten op 22 januari
Met dit formulier kan men de pensioenuitvoerder in kennis stellen van het feit dat men is gescheiden of dat [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 27 november
De beoogde ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) is 1 januari 2021. Vanaf [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 13 november
Vaststaat dat de scheidingsbeschikking op 23 maart 2012 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Hoge Raad | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen LB | Pensioen VpB | Echtscheiding |
Erik van Toledo op 8 november
Op 19 september 2019 heeft het Hof Amsterdam zich uitgesproken in een zaak waarbij in geschil was of in de [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Scheiden & Einde relatie | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Overig | Recht: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen Fiscaal | Pensioen Civiel | Echtscheiding |
Hans Swagten op 30 oktober
De reden voor dit verzoek is gelegen in het feit dat er nog steeds belangrijke commentaren over de wet [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Pensioen | Echtscheiding |
Hans Swagten op 17 september
Uit de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) is gebleken dat deze wet te vaak [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Echtscheiding |
Erik van Toledo op 1 juni
Op 31 mei 2019 is het verzamelbesluit lijfrenten in geactualiseerde vorm gepubliceerd in de Staatscourant. Het [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Scheiden & Einde relatie | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Uit elkaar gaan | Fiscaal: Wet IB | Diversen | Pensioen Fiscaal | Echtscheiding | Pensioen Varia | Pensioen LB |
Hans Swagten op 23 mei
De Rechtbank Den Haag beslist dat het geien de feiten en omstandigheden redelijk is dat de man uiterlijk zes [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Scheiden & Einde relatie | Uit elkaar gaan | ODV Fiscaal | ODV Civiel | Echtscheiding |