ODV Fiscaal

Hans Swagten op 13 april
Als de pensioenverplichting is omgezet in een ODV, wat zijn dan de gevolgen als sprake is van echtscheiding, [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 6 april
Als de pensioenverplichting is omgezet in een ODV, wat zijn dan de gevolgen als de DGA overlijdt?Voor de [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 29 maart
Dat aan het berekenen van de ODV enkele haken en ogen waren verbonden, werd ook door de belastingdienst onderkend. [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 22 maart
Dat aan het berekenen van de ODV enkele haken en ogen waren verbonden, werd ook door de belastingdienst onderkend. [...]
lees meer
ODV Fiscaal
Hans Swagten op 10 maart
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanpassing van de resterende looptijd: Gedurende het uitkeringsjaar [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 14 december
Wij sloten dit bericht af met de opmerking dat bij overlijden van de DGA, terwijl de ODV-uitkeringen nog niet zijn [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 1 december
Artikel 38p Wet LB 1964 bepaalt hoe een in het kader van de wet uitfasering pensioen in eigen beheer in een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Erik van Toledo op 25 november
Op 23 november 2020 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een nieuwe versie [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Overlijden | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Overig | Pensioen LB | ODV Fiscaal | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 17 november
‘Oprenting’ van het ODV-saldo vindt plaats op basis van het rekenkundig gemiddelde u-rendement [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 23 oktober
Het oprentingspercentage voor de ODV is op grond van artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 5 juli
In de vorige versie van V&A 17-008 was aangegeven dat het omzetten van de ODV in een lijfrente uiterlijk [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Erik van Toledo op 3 juli
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 3 juli 2020 een nieuw V&A [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen LB | ODV Fiscaal |