ODV Fiscaal

Erik van Toledo op 25 november
Op 23 november 2020 heeft het Centraal Aanspraakpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een nieuwe versie [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Overlijden | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Pensioen | Fiscaal: Overig | Pensioen LB | ODV Fiscaal | Pensioen Varia |
Hans Swagten op 17 november
‘Oprenting’ van het ODV-saldo vindt plaats op basis van het rekenkundig gemiddelde u-rendement [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 23 oktober
Het oprentingspercentage voor de ODV is op grond van artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 5 juli
In de vorige versie van V&A 17-008 was aangegeven dat het omzetten van de ODV in een lijfrente uiterlijk [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Erik van Toledo op 3 juli
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 3 juli 2020 een nieuw V&A [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen LB | ODV Fiscaal |
Erik van Toledo op 3 juli
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 3 juli 2020 een nieuwe versie [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Wet IB | Fiscaal: Overig | Pensioen Algemeen | Pensioen LB | Pensioen IB-ondernemer | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 21 april
Inhoudelijk heeft V&A 17-025 geen wijziging ondergaan.  Partner Voor het partnerbegrip werd in artikel [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) | PEB | ODV Fiscaal | ODV Civiel |
Hans Swagten op 10 april
In V&A 17-023 van 14 juni 2017 was al bepaald dat om zonder loonheffingen en revisierente gebruik te kunnen [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 25 maart
Op grond van artikel 38p, lid 2 Wet LB 1964 geldt: Dat de ODV-uitkeringen op zijn vroegst 5 jaar [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 8 januari
Het gaat om V&A’s die allemaal betrekking hebben op de afkoop of omzetting in een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 1 januari
In V&A 19-007 geeft het CAP aan hoe de oprenting van de ODV moet plaatsvinden nu de voor de oprenting van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 17 december
Het rekenkundig gemiddelde u-rendement wordt gebruikt voor de ‘oprenting’ van de [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | ODV Fiscaal |