PEB

Hans Swagten op 10 mei
Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking uitfasering PEB De Handreiking [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Pensioen Fiscaal | Pensioen LB | PEB |
Hans Swagten op 5 juli
In de vorige versie van V&A 17-008 was aangegeven dat het omzetten van de ODV in een lijfrente uiterlijk [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 21 juni
Daarmee staat de teller op bijna 100.000 van de in totaal ongeveer 140.000 DGA’s, die gebruik hebben gemaakt [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB |
Hans Swagten op 21 april
In de eerste versie van V&A 17-023 van 14 juni 2017 was al bepaald dat om zonder loonheffingen en revisierente [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) | PEB |
Hans Swagten op 21 april
Inhoudelijk heeft V&A 17-025 geen wijziging ondergaan.  Partner Voor het partnerbegrip werd in artikel [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | CAP (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen) | PEB | ODV Fiscaal | ODV Civiel |
Hans Swagten op 10 april
In V&A 17-023 van 14 juni 2017 was al bepaald dat om zonder loonheffingen en revisierente gebruik te kunnen [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 8 januari
Het gaat om V&A’s die allemaal betrekking hebben op de afkoop of omzetting in een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Erik van Toledo op 19 november
Sinds 1 juli 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer [...]
lees meer
Fiscale Aspecten | Toekomstvoorzieningen | Estate Planning | Flexiblisering werk & pensioen | Financieel Gezond & Pensioenplanning | Vermogen | Inkomen | Pensioen | Fiscaal: Overig | Fiscaal: Wet Vpb | Pensioen LB | Pensioen VpB | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 30 oktober
Bij de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Fiscaal: Wet Vpb | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 30 oktober
Op 29 september 2016 ontvangt de DGA bericht van zijn adviseur dat in verband met de naderende einddatum van [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | Geschillencommissie KiFiD | Recht: Overig | Pensioen LB | PEB |
Hans Swagten op 25 september
Als de pensioenverplichting in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is omgezet in een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |
Hans Swagten op 25 september
Als de pensioenverplichting in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is omgezet in een [...]
lees meer
Toekomstvoorzieningen | Pensioen | PEB | ODV Fiscaal |